مشخصات Huawei Honor 3C

مشخصات کامل گوشی Huawei Honor 3C سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2300mAh ع..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei G6600 Passport

مشخصات کامل گوشی Huawei G6600 Passport سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عر..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U7310

مشخصات کامل گوشی Huawei U7310 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

گوشی Huawei Honor Holly 3

مشخصات کامل گوشی Huawei Honor Holly 3 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3100mAh ع..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U8110

مشخصات کامل گوشی Huawei U8110 سیستم عامل: Android OS, v2.1 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1150mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U1000

مشخصات کامل گوشی Huawei U1000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U8220

مشخصات کامل گوشی Huawei U8220 سیستم عامل: Android OS, v1.5 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1500mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

گوشی Huawei Honor V8

مشخصات کامل گوشی Huawei Honor V8 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5.7 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 3500mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei Honor 3

مشخصات کامل گوشی Huawei Honor 3 سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2150mAh ع..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei T161L

مشخصات کامل گوشی Huawei T161L سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب