قیمت Huawei G7010

مشخصات کامل گوشی Huawei G7010 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1100mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G5500

مشخصات کامل گوشی Huawei G5500 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 800mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei G5520

مشخصات کامل گوشی Huawei G5520 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G6608

مشخصات کامل گوشی Huawei G6608 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

گوشی Huawei G7 Plus

مشخصات کامل گوشی Huawei G7 Plus سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei G6005

مشخصات کامل گوشی Huawei G6005 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G6310

مشخصات کامل گوشی Huawei G6310 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1000mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei G3621L

مشخصات کامل گوشی Huawei G3621L سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی: 4MB RAM باتری: 600mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G5000

مشخصات کامل گوشی Huawei G5000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی: 4MB RAM باتری: 1000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei G610s

مشخصات کامل گوشی Huawei G610s سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2150mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب