قیمت Huawei G7010

مشخصات کامل گوشی Huawei G7010 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1100mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G5500

مشخصات کامل گوشی Huawei G5500 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 800mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei G5520

مشخصات کامل گوشی Huawei G5520 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G6150

مشخصات کامل گوشی Huawei G6150 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.41 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1100mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G7206

مشخصات کامل گوشی Huawei G7206 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1050mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G6620

مشخصات کامل گوشی Huawei G6620 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U120

مشخصات کامل گوشی Huawei U120 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G7002

مشخصات کامل گوشی Huawei G7002 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei G6153

مشخصات کامل گوشی Huawei G6153 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 8MB RAM باتری: 1050mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U121

مشخصات کامل گوشی Huawei U121 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب