جزئیات گوشی Huawei G6600 Passport

مشخصات کامل گوشی Huawei G6600 Passport سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عر..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U7310

مشخصات کامل گوشی Huawei U7310 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G7010

مشخصات کامل گوشی Huawei G7010 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1100mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G5500

مشخصات کامل گوشی Huawei G5500 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 800mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U1000

مشخصات کامل گوشی Huawei U1000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات Huawei G5520

مشخصات کامل گوشی Huawei G5520 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei T161L

مشخصات کامل گوشی Huawei T161L سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U1310

مشخصات کامل گوشی Huawei U1310 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

قیمت Huawei G6608

مشخصات کامل گوشی Huawei G6608 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Huawei U9150

مشخصات کامل گوشی Huawei U9150 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1300mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب